Bekijk profielpagina

Issue #17 - Kracht, Macht en Potentie | Strength, Power and Potential

Revue
 
 

Digitaal Vermogen | Digital Assets

17 juli · Editie #17 · Bekijk online

Author, Blogger, Business & Industry Hacker, Disruptor, Maven, Numerati, Speaker and Transformer.


Dit is de nieuwsbrief die sport-, media- en entertainmentorganisaties helpt!
[NEDERLANDS] Om aan de slag te kunnen met de digitale verandering, is het van belang om te beseffen dat deze verandering uit drie fundamentele kernelementen bestaat. Kracht: het kwantificeerbare deel van het eigen ecosysteem over tijd. Macht: de kunde om doelen en doelstellingen te realiseren. Potentie: het in geld uitdrukken van het digitale bezit van een onderneming. Bij de verandering moeten er twee uitgangspunten zijn: het reduceren van de complexiteit en het realiseren van ‘de nieuwe eenvoud’. Leer door deze uitgave het digitaal vermogen van jouw organisatie optimaal te benutten …
—-
This is the newsletter that helps sports, media and entertainment organisations!
[ENGLISH] In order to get started with digital change, it is important to realize that this change consists of three fundamental core elements. Strength: the quantifiable part of one’s own ecosystem over time. Power: the ability to achieve goals and objectives. Potential: expressing the digital ownership of a company in money. The change must have two starting points: reducing complexity and realizing “the new simplicity”. Learn through this publication to make optimal use of the digital capacity of your organization …

English
Five definitions important with digital change Five definitions important with digital change
The path to a digital businessmodel The path to a digital businessmodel
Welcome to the relation economy Welcome to the relation economy
The evolution of the marketer The evolution of the marketer
Nederlands
Achtergrond: 10 must-reads voor dj's Achtergrond: 10 must-reads voor dj's
Achtergrond: 6 artikelen over festivals die je moet lezen Achtergrond: 6 artikelen over festivals die je moet lezen
Achtergrond: 6 artikelen over social media die je moet lezen Achtergrond: 6 artikelen over social media die je moet lezen
Achtergrond: 10 tips voor een vloeibare organisatie Achtergrond: 10 tips voor een vloeibare organisatie
Podcast
Digitaal Vermogen op Spotify
Digitaal Vermogen op SoundCloud
Welkom bij de Digitaal Vermogen podcast op YouTube. Wekelijks de berichten van het blog Digitaal Vermogen van Denis Doeland één voor één’ verteld door Dave Albers. Elke maandag een nieuwe episode. De kracht, macht en potentie van het digitale ecosysteem en de digitale wereld worden wekelijks belicht. Luister en kijk nu naar de laatste episode …
Check hier de Digitaal Vermogen Podcast van Denis Doeland op andere kanalen
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Denis Doeland met Revue.
Keizersgracht 330B | 1016EZ Amsterdam | The Netherlands