Bekijk profielpagina

Issue #18 - Kunstmatige intelligentie en waarde | Artificial Intelligence and value

Revue
 
 

Digitaal Vermogen

16 augustus · Editie #18 · Bekijk online

Author, Blogger, Business & Industry Hacker, Disruptor, Maven, Numerati, Speaker and Transformer.


Dit is de nieuwsbrief die sport-, media- en entertainmentorganisaties helpt!
[NEDERLANDS] Om aan de slag te kunnen met de digitale verandering, is het van belang om te beseffen dat deze verandering uit drie fundamentele kernelementen bestaat. Kracht: het kwantificeerbare deel van het eigen ecosysteem over tijd. Macht: de kunde om doelen en doelstellingen te realiseren. Potentie: het in geld uitdrukken van het digitale bezit van een onderneming. Bij de verandering moeten er twee uitgangspunten zijn: het reduceren van de complexiteit en het realiseren van ‘de nieuwe eenvoud’. Leer door deze uitgave het digitaal vermogen van jouw organisatie optimaal te benutten …
—-
This is the newsletter that helps sports, media and entertainment organisations!
[ENGLISH] In order to get started with digital change, it is important to realize that this change consists of three fundamental core elements. Strength: the quantifiable part of one’s own ecosystem over time. Power: the ability to achieve goals and objectives. Potential: expressing the digital ownership of a company in money. The change must have two starting points: reducing complexity and realizing “the new simplicity”. Learn through this publication to make optimal use of the digital capacity of your organization …

This edition: NeymarJr, Talpa Network, Spinnin’ Records, Business Hacking
Deze editie: NeymarJr, AI, Kunstmatige Intelligentie, Strategische planning
>>> Direct to denisdoeland.com
English
Neymar and his network value Neymar and his network value
Will Talpa Network become the Dutch business ecosystem Will Talpa Network become the Dutch business ecosystem
Spinnin’ Records the digital network now has given a price Spinnin’ Records the digital network now has given a price
Tools for business hacking Tools for business hacking
———
Nederlands
Achtergrond: Betaalt Real Madrid ook voor digitaal vermogen Neymar? Achtergrond: Betaalt Real Madrid ook voor digitaal vermogen Neymar?
Achtergrond: 4 must-reads over Kunstmatige Intelligentie (AI) Achtergrond: 4 must-reads over Kunstmatige Intelligentie (AI)
Achtergrond: 3 tips om strategisch te plannen als een pro Achtergrond: 3 tips om strategisch te plannen als een pro
Achtergrond: 8 must-reads over de relatie-economie Achtergrond: 8 must-reads over de relatie-economie
——-
Alle artikelen zijn ook als podcast te beluisteren
Alle artikelen zijn ook als podcast te beluisteren
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Denis Doeland met Revue.
Keizersgracht 330B | 1016EZ Amsterdam | The Netherlands